zpět na přehled fakult

VŠB-TU v Ostravě, Fakulta strojní

Pokud se zúčastníte testu Obecných studijních předpokladů (OSP), případně jeho slovenské varianty testu Všeobecných študijných predpokladov (VŠP) nebo testu Matematiky (MAT) a dosáhnete percentil 40 a více, budete přijati bez přijímacích zkoušek.

Obory, programy Uznávané
termíny
Předměty

všechny bc.

7. 12. 2019

8. 2. 2020

7. 3. 2020

13. 6. 2020

27. 6. 2020

Obecné studijní předpoklady
nebo Všeobecné študijné predpoklady

Matematika

Webové stránky fakulty

Přejít na stránky fakulty

Předání výsledku fakultě