zpět na přehled fakult

VŠB-TU v Ostravě, Fakulta strojní

Pokud se zúčastníte testu Obecných studijních předpokladů (OSP), případně jeho slovenské varianty testu Všeobecných študijných predpokladov (VŠP) nebo testu Matematiky (MAT) a dosáhnete percentil 40 a více, budete přijati bez přijímacích zkoušek.

Obory, programy Uznávané
termíny
Předměty

všechny bc.

7. 12. 2019

8. 2. 2020

7. 3. 2020

1. 5. 2020

23. 5. 2020

Obecné studijní předpoklady
nebo Všeobecné študijné predpoklady

Matematika

Nejbližší termín zkoušek

1. 5. 2020
OSP

1. 5. 2020
VŠP

1. 5. 2020
MA

 

Webové stránky fakulty

Přejít na stránky fakulty

Předání výsledku fakultě