zpět na přehled fakult

VŠB-TU v Ostravě, F. elektrotechniky a inform.

Přijímací zkouška bude prominuta uchazečům, kteří v testu Obecných studijních předpokladů (OSP) dosáhnou percentil 50 a více.
Obory, programy Uznávané
termíny
Předměty

všechny bakalářské

7. 12. 2019

8. 2. 2020

7. 3. 2020

1. 5. 2020

23. 5. 2020

Obecné studijní předpoklady

Nejbližší termín zkoušek

1. 5. 2020
OSP

 

Webové stránky fakulty

Přejít na stránky fakulty

Předání výsledku fakultě