zpět na přehled fakult

VŠB-TU v Ostravě, F. elektrotechniky a inform.

Přijímací zkouška bude v letošním akademickém roce uchazečům mimořádně prominuta, pokud tuto změnu schválí akademický senát fakulty.

Obory, programy Uznávané
termíny
Předměty

všechny bakalářské

7. 12. 2019

8. 2. 2020

7. 3. 2020

Obecné studijní předpoklady

Webové stránky fakulty

Přejít na stránky fakulty

Předání výsledku fakultě