zpět na přehled fakult

VŠB-TU v Ostravě, F. elektrotechniky a inform.

Pokud dosáhnete percentilu alespoň 75 v testu Obecných studijních předpokladů (OSP), získáte v přijímacím řízení bonusové body.

Programy Uznávané
termíny
Předměty

všechny bakalářské

všechny termíny

Obecné studijní předpoklady

Nejbližší termín zkoušek

6. 2. 2021
OSP

 

Webové stránky fakulty

Přejít na stránky fakulty

Předání výsledku fakultě