zpět na přehled fakult

VŠB-TU v Ostravě, Hornicko-geologická fakulta

Pro akademický rok 2020/2021 jsou přijímací testy na fakultu zrušeny.

Webové stránky fakulty

Přejít na stránky fakulty

Předání výsledku fakultě