zpět na přehled fakult

VŠB-TU v Ostravě, Hornicko-geologická fakulta

Přijímací zkouška může být děkanem fakulty prominuta u těch uchazečů, kteří dosáhnou v testu Obecné studijní předpoklady percentilu 40 a výše.

Obory, programy Uznávané
termíny
Předměty

vybrané bc. obory

8. 2. 2020

7. 3. 2020

1. 5. 2020

Obecné studijní předpoklady

Nejbližší termín zkoušek

1. 5. 2020
OSP

 

Webové stránky fakulty

Přejít na stránky fakulty

Předání výsledku fakultě