zpět na přehled fakult

VŠB-TU v Ostravě, Ekonomická fakulta

Do všech bakalářských oborů je součástí přijímacího řízení absolvování testu Obecných studijních předpokladů (OSP) či jeho slovenské verze testu Všeobecných študijných predpokladov (VŠP).

Podrobné informace naleznete na portálu pro uchazeče o studium Držíme ti místo.

V rámci prvního kola PŘ uznává fakulta prvních pět termínů NSZ, v rámci dalších kol budou uznány i další termíny.

Obory, programy Uznávané
termíny
Předměty

všechny bakalářské

všechny termíny

Obecné studijní předpoklady
nebo Všeobecné študijné predpoklady

Nejbližší termín zkoušek

7. 3. 2020
OSP

7. 3. 2020
VŠP

 

Webové stránky fakulty

Přejít na stránky fakulty

Předání výsledku fakultě