zpět na přehled fakult

VŠE v Praze, Fakulta informatiky a statistiky

Bez přijímací zkoušky budete přijati, pokud absolvujete test Obecných studijních předpokladů (OSP) nebo jeho slovenskou verzi test Všeobecných študijných predpokladov a získáte percentil alespoň 65.

Obory, programy Uznávané
termíny
Předměty

Informační média a služby

Aplikovaná informatika

Matematické metody v ekonomii

7. 12. 2019

8. 2. 2020

7. 3. 2020

30. 5. 2020

Obecné studijní předpoklady
nebo Všeobecné študijné predpoklady

Webové stránky fakulty

Přejít na stránky fakulty

Předání výsledku fakultě