zpět na přehled fakult

VŠE v Praze, Fakulta informatiky a statistiky

Bez přijímací zkoušky budete přijati, pokud absolvujete test Obecných studijních předpokladů (OSP) nebo jeho slovenskou verzi test Všeobecných študijných predpokladov a získáte percentil alespoň 65.

Posledním akceptovaným termínem zkoušky OSP pro 1. kolo přijímacího řízení je 17. 4. 2021.

Posledním akceptovaným termínem zkoušky OSP pro 2. kolo přijímacího řízení je 22. 5. 2021.

Programy Uznávané
termíny
Předměty

Informační média a služby

Aplikovaná informatika

Matematické metody v ekonomii

všechny termíny

Obecné studijní předpoklady
nebo Všeobecné študijné predpoklady

Webové stránky fakulty

Přejít na stránky fakulty

Předání výsledku fakultě