zpět na přehled fakult

VŠE v Praze, Národohospodářská fakulta

K přijetí ke studiu v bakalářském studijním programu v oborech uskutečňovaných v českém jazyce je třeba absolvovat test Obecných studijních předpokladů (OSP) nebo jeho slovenskou verzi test Všeobecných študijných predpokladov (VŠP).

Fakulta uznává výsledky testů absolvované od 1. 6. 2018 do 11. 7. 2020.

Přihlášku na fakultu musíte mít podánu a zaplacenu do 30. 6. 2020.

Obory, programy Uznávané
termíny
Předměty

všechny bakalářské

všechny termíny

Obecné studijní předpoklady
nebo Všeobecné študijné predpoklady

Nejbližší termín zkoušek

11. 7. 2020
OSP

11. 7. 2020
VŠP

 

Webové stránky fakulty

Přejít na stránky fakulty

Předání výsledku fakultě