zpět na přehled fakult

VŠE v Praze, Fakulta managementu

Přijímací zkouška bude prominuta uchazečům o bakalářské studijní obory, kteří v testu Obecných studijních předpokladů (OSP) získají percentil alespoň 60.

Obory, programy Uznávané
termíny
Předměty

všechny bakalářské

všechny termíny

Obecné studijní předpoklady

Nejbližší termín zkoušek

7. 3. 2020
OSP

 

Webové stránky fakulty

Přejít na stránky fakulty

Předání výsledku fakultě