zpět na přehled fakult

UTB ve Zlíně, F. managementu a ekonomiky

Každý uchazeč o bakalářský studijní obor musí absolvovat test Obecné studijní předpoklady (OSP) nebo jeho slovenskou verzi test Všeobecných študijných predpokladov (VŠP).

Termíny 30. 5. 2020 a 13. 6. 2020 můžete využít v rámci prvního kola přijímacího řízení, výsledky z termínů 27. 6. 2020 a 11. 7. 2020 pak využijete v rámci druhého kola přijímacího řízení.

Obory, programy Uznávané
termíny
Předměty

Ekonomika a management (specializace Ekonomika a management podniku)

Ekonomika a management (specializace Ekonomika a management veřejné správy a regionálního rozvoje)

Průmyslové inženýrství

Hospodářská politika a správa – obor Účetnictví a daně

Finance a finanční technologie

všechny termíny

Obecné studijní předpoklady
nebo Všeobecné študijné predpoklady

Webové stránky fakulty

Přejít na stránky fakulty

Předání výsledku fakultě