zpět na přehled fakult

ZČU v Plzni, Fakulta ekonomická

Uchazeči o bakalářské studium jsou na FEK ZČU v Plzni přijímáni bez přijímací zkoušky podle průměrného prospěchu v posledních dvou ročnících střední školy.
Uchazeči, jejichž průměrný prospěch překročí stanovený limit, mohou získat bonusové body za další odborné aktivity, např. vykonání NSZ s percentilem minimálně 50.
Uchazeč si vybírá předmět NSZ ze stanovené nabídky, případně se může zúčastnit NSZ z několika různých předmětů a získat více bodů.

Obory, programy Uznávané
termíny
Předměty

bakalářské studijní obory

7. 12. 2019

8. 2. 2020

7. 3. 2020

1. 5. 2020

Obecné studijní předpoklady
nebo Všeobecné študijné predpoklady

Matematika

Anglický jazyk

Německý jazyk

Nejbližší termín zkoušek

1. 5. 2020
OSP

1. 5. 2020
VŠP

1. 5. 2020
MA

1. 5. 2020
AJ

1. 5. 2020
NJ

 

Webové stránky fakulty

Přejít na stránky fakulty

Předání výsledku fakultě