zpět na přehled fakult

ZČU v Plzni, Fakulta právnická

Fakulta právnická ZČU bude pro přijímání do magisterského studijního programu vycházet z výsledků testu Obecných studijních předpokladů (OSP) a testu Základů společenských věd (ZSV).

Pro přijetí do bakalářského studijního programu potřebujete výsledek testu Obecných studijních předpokladů (OSP).

K přijetí do navazujícího magisterského studijního programu vykonejte test Základů společenských věd (ZSV).

Programy Uznávané
termíny
Předměty

bakalářské studium (program Právní specializace)

11. 12. 2021

4. 2. 2022

5. 3. 2022

2. 4. 2022

30. 4. 2022

21. 5. 2022

Obecné studijní předpoklady

magisterské studium (program Právo a právní věda)

11. 12. 2021

4. 2. 2022

5. 3. 2022

2. 4. 2022

30. 4. 2022

21. 5. 2022

Obecné studijní předpoklady
váhy oddílů
verbální 0,6
analytický 0,4

Základy společenských věd
váhy oddílů
člověk a společnost 0,3
stát a právo 0,5
hospodářství a svět 0,2

navazující magisterské studium (Veřejná správa)

11. 12. 2021

4. 2. 2022

5. 3. 2022

2. 4. 2022

30. 4. 2022

21. 5. 2022

Základy společenských věd
váhy oddílů
člověk a společnost 0,3
stát a právo 0,5
hospodářství a svět 0,2

Nejbližší termín zkoušek

11. 12. 2021
OSP

11. 12. 2021
ZSV

 

Webové stránky fakulty

Přejít na stránky fakulty

Předání výsledku fakultě