zpět na přehled fakult

ZČU v Plzni, Fakulta právnická

Fakulta právnická ZČU bude pro přijímání do magisterského studijního programu vycházet z výsledků testu Obecných studijních předpokladů (OSP) a testu Základů společenských věd (ZSV).

Pro přijímaní do bakalářského studijního programu pak bude vycházet z výsledků testu Obecných studijních předpokladů (OSP).

Pro přijímání do navazujícího magisterského studijního programu bude fakulta vycházet z výsledků testu Základů společenských věd (ZSV).

Obory, programy Uznávané
termíny
Předměty

bakalářské studium (program Právní specializace)

7. 12. 2019

8. 2. 2020

7. 3. 2020

13. 6. 2020

27. 6. 2020

30. 5. 2020

Obecné studijní předpoklady

magisterské studium (program Právo a právní věda)

7. 12. 2019

8. 2. 2020

7. 3. 2020

13. 6. 2020

27. 6. 2020

30. 5. 2020

Obecné studijní předpoklady
váhy oddílů
verbální 0,6
analytický 0,4

Základy společenských věd
váhy oddílů
člověk a společnost 0,3
stát a právo 0,5
hospodářství a svět 0,2

navazující magisterské studium (Veřejná správa)

7. 12. 2019

8. 2. 2020

7. 3. 2020

13. 6. 2020

27. 6. 2020

30. 5. 2020

Základy společenských věd
váhy oddílů
člověk a společnost 0,3
stát a právo 0,5
hospodářství a svět 0,2

Webové stránky fakulty

Přejít na stránky fakulty

Předání výsledku fakultě