zpět na přehled fakult

ZČU v Plzni, Fakulta strojní

Na základě dobrého výsledku v testu z Matematiky (MAT) nebo v testu Obecných studijních předpokladů (OSP) bude uchazečům přidělen bodový bonus do přijímacího řízení.

Podrobnější informace na stránkách fakulty.

Informace o uznávaných termínech na fakultě ověřujeme.

Programy Uznávané
termíny
Předměty

všechny bc.

12. 12. 2020

6. 2. 2021

6. 3. 2021

Obecné studijní předpoklady

Matematika

Webové stránky fakulty

Přejít na stránky fakulty

Předání výsledku fakultě