zpět na přehled fakult

ZČU v Plzni, Fakulta aplikovaných věd

Přijetí na vybraný obor vám bude garantováno, pokud dosáhnete v testu Matematiky nebo Obecných studijních předpokladů percentil 75 a vyšší.

Ostatní uchazeči budou přijati, pokud dosáhnou ve výše zmíněných testech percentilu 50 a více. 

Podrobnější vysvětlení najdete na webových stránkách fakulty.

Obory, programy Uznávané
termíny
Předměty

všechny bakalářské obory

7. 12. 2019

8. 2. 2020

7. 3. 2020

13. 6. 2020

30. 5. 2020

Obecné studijní předpoklady

Matematika

Webové stránky fakulty

Přejít na stránky fakulty

Předání výsledku fakultě