zpět na přehled fakult

ZČU v Plzni, Fakulta aplikovaných věd

Pokud v testu MAT nebo OSP dosáhnete percentil 50 a více, budete přijati ke studiu. V případě, že dosáhnete percentil 75 a více, budete přijati ke studiu a můžete být při splnění dalších podmínek zařazeni do Systému motivační podpory nadaných studentů FAV ZČU.

Podrobnější vysvětlení najdete na webových stránkách fakulty.

Programy Uznávané
termíny
Předměty

všechny bakalářské obory

11. 12. 2021

4. 2. 2022

5. 3. 2022

2. 4. 2022

Obecné studijní předpoklady
nebo Všeobecné študijné predpoklady

Matematika

Nejbližší termín zkoušek

11. 12. 2021
OSP

11. 12. 2021
VŠP

4. 2. 2022
MA

 

Webové stránky fakulty

Přejít na stránky fakulty

Předání výsledku fakultě