zpět na přehled fakult

ZČU v Plzni, Fakulta aplikovaných věd

Přijetí na vybraný obor vám bude garantováno, pokud dosáhnete v testu Matematiky nebo Obecných studijních předpokladů percentil 75 a vyšší.

Ostatní uchazeči budou přijati, pokud dosáhnou ve výše zmíněných testech percentilu 50 a více. 

Podrobnější vysvětlení najdete na webových stránkách fakulty.

Programy Uznávané
termíny
Předměty

všechny bakalářské obory

12. 12. 2020

6. 2. 2021

6. 3. 2021

28. 3. 2021

Obecné studijní předpoklady

Matematika

Nejbližší termín zkoušek

6. 2. 2021
OSP

6. 2. 2021
MA

 

Webové stránky fakulty

Přejít na stránky fakulty

Předání výsledku fakultě