zpět na přehled fakult

ZČU v Plzni, Fakulta elektrotechnická

Pokud napíšete test z Matematiky nebo Obecných studijních předpokladů s výsledným percentilem vyšším než 30, získáte v přijímacím řízení bonusové body.

Více informací najdete na webu fakulty.

Programy Uznávané
termíny
Předměty

všechny bakalářské

11. 12. 2021

4. 2. 2022

5. 3. 2022

Obecné studijní předpoklady

Matematika

Nejbližší termín zkoušek

11. 12. 2021
OSP

4. 2. 2022
MA

 

Webové stránky fakulty

Přejít na stránky fakulty

Předání výsledku fakultě