zpět na přehled fakult

ZČU v Plzni, Fakulta elektrotechnická

Uchazeči o bakalářské studium jsou na FEL ZČU v Plzni přijímáni bez přijímací zkoušky po posouzení jejich středoškolského studia a případných dalších aktivit až do naplnění předpokládaného počtu studentů. O přijetí rozhodují body získané za středoškolský prospěch, bonusové body je možno získat za další odborné aktivity studenta (úspěšné vykonání NSZ).

Informace o uznávaných termínech na fakultě ověřujeme.

Obory, programy Uznávané
termíny
Předměty

všechny bakalářské

7. 12. 2019

8. 2. 2020

7. 3. 2020

Obecné studijní předpoklady

Matematika

Webové stránky fakulty

Přejít na stránky fakulty

Předání výsledku fakultě