zpět na přehled fakult

VUT v Brně, Fakulta informačních technologií

Fakulta přijímací zkoušky nekoná, ale stanovuje výčet podmínek, které mohou zajistit přednostní přijetí ke studiu.

Pořadí všech uchazečů, kteří nebudou splňovat některou z těchto podmínek, bude stanoveno na základě výsledků testu z MAT nebo OSP nebo VŠP složeného v rámci Národních srovnávacích zkoušek.

Ke studiu budou přijati ti uchazeči, kteří dosáhnou stejný nebo vyšší percentil než percentil 65 v jakémkoli z výše zmíněných testů. Hranice pro přijetí může být snížena do tří pracovních dnů po řádném termínu zápisu ke studiu. Více informací najdete na stránkách fakulty.

Při včasném podání přihlášky ke studiu a včasném uhrazení poplatku za přijímací řízení se bude moci uchazeč zdarma zúčastnit vybraného testu NSZ (OSP, MAT nebo VŠP), a to v termínu 13. 6. 2020 nebo 27. 6. 2020.

Poukazy si budete moci vyzvednout zde.

Termín 11. 7. budete moci využít pro náhradní termín zápisu. 

Obory, programy Uznávané
termíny
Předměty

všechny bakalářské

7. 12. 2019

8. 2. 2020

7. 3. 2020

13. 6. 2020

27. 6. 2020

11. 7. 2020

30. 5. 2020

Obecné studijní předpoklady
nebo Všeobecné študijné predpoklady

Matematika

Webové stránky fakulty

Přejít na stránky fakulty

Předání výsledku fakultě