zpět na přehled fakult

VUT v Brně, Fakulta informačních technologií

Fakulta přijímací zkoušky nekoná, ale stanovuje výčet podmínek, které mohou zajistit přednostní přijetí ke studiu.

Pořadí všech uchazečů, kteří nebudou splňovat některou z těchto podmínek, bude stanoveno na základě výsledků testu z MAT nebo OSP nebo VŠP složeného v rámci Národních srovnávacích zkoušek.

Při včasném podání přihlášky ke studiu a včasném uhrazení poplatku za přijímací řízení se můžete zdarma zúčastnit vybraného testu NSZ (OSP, MAT nebo VŠP), a to v termínu 30. 4. 2022.

Poukazy si budete moci vyzvednout zde.

Termín 21. 5. budete moci využít pro náhradní termín zápisu. 

Programy Uznávané
termíny
Předměty

všechny bakalářské

11. 12. 2021

4. 2. 2022

5. 3. 2022

2. 4. 2022

30. 4. 2022

21. 5. 2022

Obecné studijní předpoklady
nebo Všeobecné študijné predpoklady

Matematika

Nejbližší termín zkoušek

11. 12. 2021
OSP

11. 12. 2021
VŠP

4. 2. 2022
MA

 

Webové stránky fakulty

Přejít na stránky fakulty

Předání výsledku fakultě