zpět na přehled fakult

VUT v Brně, F. elektrotechniky a komunikačních technologií

Přijímací zkouška může být prominuta uchazečům, kteří v testu z matematiky (MAT) či v testu Obecných studijních předpokladů (OSP) dosáhli v každé části percentil 60 a více.

Podrobnější informace na webových stránkách fakulty.
Programy Uznávané
termíny
Předměty

Elektrotechnika, elektronika, komunikační a řídicí technika

Angličtina v elektrotechnice a informatice

11. 12. 2021

4. 2. 2022

5. 3. 2022

Obecné studijní předpoklady

Matematika

Nejbližší termín zkoušek

11. 12. 2021
OSP

4. 2. 2022
MA

 

Webové stránky fakulty

Přejít na stránky fakulty

Předání výsledku fakultě