zpět na přehled fakult

VUT v Brně, F. elektrotechniky a komunikačních technologií

Přijímací zkouška může být prominuta uchazečům, kteří v testu z matematiky (MAT) či v testu Obecných studijních předpokladů (OSP) dosáhli v každé části percentil 60 a více.

Podrobnější informace na webových stránkách fakulty.
Obory, programy Uznávané
termíny
Předměty

Elektrotechnika, elektronika, komunikační a řídicí technika

Angličtina v elektrotechnice a informatice

7. 12. 2019

8. 2. 2020

7. 3. 2020

Obecné studijní předpoklady

Matematika

Webové stránky fakulty

Přejít na stránky fakulty

Předání výsledku fakultě