zpět na přehled fakult

VŠB-TU v Ostravě, F. bezpečnostního inženýrství

Pokud se hlásíte do studijního programu Požární ochrana a průmyslová bezpečnost, může vám být prominuta přijímací zkouška. Je třeba získat percentil 40 a více z testu Matematika nebo testu Obecné studijní předpoklady. 

Certifikát je třeba na fakultu doložit do 15. 5. 2021.

Programy Uznávané
termíny
Předměty

Požární ochrana a průmyslová bezpečnost

12. 12. 2020

6. 2. 2021

6. 3. 2021

28. 3. 2021

17. 4. 2021

Obecné studijní předpoklady
nebo Matematika

Webové stránky fakulty

Přejít na stránky fakulty

Předání výsledku fakultě