zpět na přehled fakult

VŠB-TU v Ostravě, F. bezpečnostního inženýrství

Přijímací zkouška může být prominuta uchazečům, kteří v testu z matematiky (MAT) nebo v testu Obecných studijních předpokladů (OSP) dosáhnou percentil 40 a více.

Obory, programy Uznávané
termíny
Předměty

všechny bc.

všechny termíny

Obecné studijní předpoklady

Matematika

Nejbližší termín zkoušek

7. 3. 2020
OSP

7. 3. 2020
MA

 

Webové stránky fakulty

Přejít na stránky fakulty

Předání výsledku fakultě