zpět na přehled fakult

VŠB-TU v Ostravě, F. bezpečnostního inženýrství

Přijímací zkouška bude v roce 2020 prominuta všem uchazečům ve všech kolech přijímacího řízení.

Webové stránky fakulty

Přejít na stránky fakulty

Předání výsledku fakultě