zpět na přehled fakult

UTB ve Zlíně, Fakulta humanitních studií

Pokud se hlásíte na některý z následujících studijních programů:


Anglický jazyk pro manažerskou praxi / Německý jazyk pro manažerskou praxi / Porodní asistence / Všeobecné
ošetřovatelství / Sociální pedagogika / Učitelství pro mateřské školy

musíte se zúčastnit testu v rámci NSZ.

Níže najdete přehled testů, které jsou pro ten který program třeba.

Programy Uznávané
termíny
Předměty

Anglický jazyk pro manažerskou praxi

6. 3. 2021

28. 3. 2021

17. 4. 2021

Anglický jazyk

Německý jazyk pro manažerskou praxi

28. 3. 2021

17. 4. 2021

Německý jazyk

Porodní asistence

28. 3. 2021

17. 4. 2021

22. 5. 2021

Biologie

Sociální pedagogika, Učitelství pro mateřské školy

všechny termíny

Obecné studijní předpoklady
nebo Všeobecné študijné predpoklady

Všeobecné ošetřovatelství

28. 3. 2021

17. 4. 2021

22. 5. 2021

Biologie

Webové stránky fakulty

Přejít na stránky fakulty

Předání výsledku fakultě