zpět na přehled fakult

UTB ve Zlíně, Fakulta humanitních studií

Pokud se hlásíte na některý z následujících studijních oborů :


Anglický jazyk pro manažerskou praxi / Německý jazyk pro manažerskou praxi / Porodní asistence / Všeobecné
ošetřovatelství / Sociální pedagogika / Učitelství pro mateřské školy

musíte se zúčastnit testu v rámci NSZ.

Níže najdete přehled testů, které jsou pro ten který obor třeba.

Obory, programy Uznávané
termíny
Předměty

Filologie - Německý jazyk pro manažerskou praxi

1. 5. 2020

23. 5. 2020

Německý jazyk

Filologie - Anglický jazyk pro manažerskou praxi

7. 3. 2020

1. 5. 2020

23. 5. 2020

Anglický jazyk

Porodní asistence

1. 5. 2020

23. 5. 2020

13. 6. 2020

Biologie

Specializace v pedagogice - Sociální pedagogika, Andragogika v profilaci na řízení lidských zdrojů v neziskové sféře, Učitelství pro mateřské školy

všechny termíny

Obecné studijní předpoklady
nebo Všeobecné študijné predpoklady

Všeobecné ošetřovatelství

1. 5. 2020

23. 5. 2020

13. 6. 2020

Biologie

Zdravotně sociální péče - Zdravotně sociální pracovník

všechny termíny

Obecné studijní předpoklady
nebo Všeobecné študijné predpoklady

Nejbližší termín zkoušek

1. 5. 2020
OSP

1. 5. 2020
VŠP

1. 5. 2020
BIO

1. 5. 2020
AJ

1. 5. 2020
NJ

 

Webové stránky fakulty

Přejít na stránky fakulty

Předání výsledku fakultě