zpět na přehled fakult

CEVRO Institut

Uchazeči o bakalářský stupeň studia budou přijati na základě výsledku v testu Obecných studijních předpokladů (OSP) nebo Základů společenských věd (ZSV), anebo mohou zvolit formu motivačního pohovoru. 

Obory, programy Uznávané
termíny
Předměty

bakalářské studium

7. 12. 2019

8. 2. 2020

7. 3. 2020

13. 6. 2020

27. 6. 2020

11. 7. 2020

30. 5. 2020

Obecné studijní předpoklady

Základy společenských věd

Webové stránky fakulty

Přejít na stránky fakulty

Předání výsledku fakultě