zpět na přehled fakult

CEVRO Institut

Uchazeči o bakalářský stupeň studia budou přijati na základě výsledku v testu Obecných studijních předpokladů (OSP) nebo Základů společenských věd (ZSV), anebo mohou zvolit formu motivačního pohovoru. 

Obory, programy Uznávané
termíny
Předměty

bakalářské studium

všechny termíny

Obecné studijní předpoklady

Základy společenských věd

Nejbližší termín zkoušek

11. 7. 2020
OSP

11. 7. 2020
ZSV

 

Webové stránky fakulty

Přejít na stránky fakulty

Předání výsledku fakultě