zpět na přehled fakult

UK v Bratislave, F. sociálnych a ekonomických vied

Uchádzači zo slovenskej strednej školy môžu preukázať znalosť anglického jazyka výsledkom testu NPS z Anglického jazyka, prípadne znalosti zo slovenského jazyka výsledkom testu Všeobecných študijných predpokladov.

V študijných programoch aplikovaná ekonómia, európske štúdiá a mediamatika môžete preukázať znalosť stredoškolskej matematiky výsledkom testu NPS z Matematiky a získat tzv. bonusové body.

To isté platí aj pre absolventov zahraničných stredných škôl.

Programy Uznávané
termíny
Předměty

všetky bc. obory

12. 12. 2020

6. 2. 2021

6. 3. 2021

28. 3. 2021

17. 4. 2021

Všeobecné študijné predpoklady

Matematika

Anglický jazyk

Webové stránky fakulty

Přejít na stránky fakulty

Předání výsledku fakultě