zpět na přehled fakult

UK v Bratislave, F. mat., fyziky a informatiky

Na jednotlivé študijné programy budú bez prijímacích skúšok prijatí absolventi stredných škôl, ktorí absolvovali skúšku z Matematiky s percentilom 50 - 90 (podľa študijného programu).

AK ste nesplnili žiadnu z podmienok pre prijatie (ktoré sú stanovené v podmienkach prijímacieho konania), bude vás fakulta posudzovať individuálne, napr. na základe klasifikácií na koncoročných vysvedčeniach alebo maturitného vysvedčenia.

Obory, programy Uznávané
termíny
Předměty

bakalářské obory

8. 2. 2020

7. 3. 2020

Matematika

Webové stránky fakulty

Přejít na stránky fakulty

Předání výsledku fakultě