zpět na přehled fakult

STU v Bratislave, F. informatiky a informačných technológií

Uchádzači o 3-ročné študijné programy:  Prijatie na štúdium máte garantované, ak v teste Matematiky (MAT) získate percentil aspoň 60.

Uchádzači o 4-ročné študijné programy: Prijatie na štúdium máte garantované, ak v teste Matematiky (MAT) získate percentil aspoň 40, alebo v teste Všeobecných študijných predpokladov (VŠP) získate percentil aspoň 60.

Programy Uznávané
termíny
Předměty

všetky bc. obory

12. 12. 2020

6. 2. 2021

6. 3. 2021

28. 3. 2021

17. 4. 2021

Všeobecné študijné predpoklady

Matematika

Webové stránky fakulty

Přejít na stránky fakulty

Předání výsledku fakultě