zpět na přehled fakult

TU v Košiciach, Ekonomická fakulta

Uchádzači o bakalárske štúdium v dennej aj v externej forme štúdia, v študijných
programoch financie, bankovníctvo a investovanie ako aj ekonomika a manažment verejnej
správy budú prijatí bez prijímacích skúšok.

Webové stránky fakulty

Přejít na stránky fakulty

Předání výsledku fakultě