zpět na přehled fakult

ŽU v Žiline, F. bezpečnostného inžinierstva

Bez prijímacích skúšok budú prijatí uchádzači, ktorí v aktuálnom školskom roku absolvovali testy zo Všeobecných študijných predpokladov (VŠP) alebo Matematiky (MAT) a dosiahli percentil minimálne 60.

Programy Uznávané
termíny
Předměty

všetky bc. obory

všechny termíny

Všeobecné študijné predpoklady

Matematika

Webové stránky fakulty

Přejít na stránky fakulty

Předání výsledku fakultě