zpět na přehled fakult

PU v Prešove, F. humanitných a prírodných vied

Istotu skoršieho prijatia získa uchádzač, ktorý dosiahne v testu Všeobecných študijných predpokladov (VŠP) / Obecných studijních předpokladů (OSP) vyšší ako 50. percentil.

Programy Uznávané
termíny
Předměty

Andragogika

Biológia

Ekológia

Fyzikálne inžinierstvo progresívnych materiálov

Geografia a Aplikovaná geoinformatika

všechny termíny

Všeobecné študijné predpoklady
nebo Obecné studijní předpoklady

Nejbližší termín zkoušek

22. 5. 2021
OSP

22. 5. 2021
VŠP

 

Webové stránky fakulty

Přejít na stránky fakulty

Předání výsledku fakultě