zpět na přehled fakult

PU v Prešove, F. zdravotníckych odborov

Prijímacia skúška môže byť odpustená a na štúdium budú prijatí uchádzači, ktorí dosiahnu v teste Všeobecných študijných predpokladov (VŠP) alebo jeho českej verzii v teste Obecných studijních předpokladů (OSP) percentil 50 a viac.

Programy Uznávané
termíny
Předměty

všetky obory

všechny termíny

Všeobecné študijné predpoklady
nebo Obecné studijní předpoklady

Nejbližší termín zkoušek

12. 12. 2020
OSP

12. 12. 2020
VŠP

 

Webové stránky fakulty

Přejít na stránky fakulty

Předání výsledku fakultě