zpět na přehled fakult

UKF v Nitre, F. sociálnych vied a zdravotníctva

Fakulta ponúka uchádzačom možnosť uplatniť si alternatívne kritérium ako náhradu za ústnu formu internej časti maturitnej skúšky výsledky Národných porovnávacích skúšok (NPS) z predmetov AJ, NJ alebo Biológia (podľa študijného programu). A súčasně možnosť uplatniť si alternatívne kritérium ako náhradu za externú časť maturitnej skúšky, resp. profilové predmety výsledky Národných porovnávacích skúšok (NPS) z testu Všeobecných študijných predpokladov (VŠP).

Viac informácií nájdete na webových stránkach fakulty.
Obory, programy Uznávané
termíny
Předměty

všetky bc. obory

7. 12. 2019

8. 2. 2020

7. 3. 2020

1. 5. 2020

Všeobecné študijné predpoklady

Biologie

Anglický jazyk

Německý jazyk

Nejbližší termín zkoušek

1. 5. 2020
VŠP

1. 5. 2020
BIO

1. 5. 2020
AJ

1. 5. 2020
NJ

 

Webové stránky fakulty

Přejít na stránky fakulty

Předání výsledku fakultě