zpět na přehled fakult

UKF v Nitre, F. sociálnych vied a zdravotníctva

Základným kritériom hodnotenia sú výsledky predchádzajúceho štúdia.

Viac informácií nájdete na webových stránkach fakulty.

Obory, programy Uznávané
termíny
Předměty

všetky bc. obory

7. 12. 2019

8. 2. 2020

7. 3. 2020

13. 6. 2020

Všeobecné študijné predpoklady

Biologie

Anglický jazyk

Německý jazyk

Webové stránky fakulty

Přejít na stránky fakulty

Předání výsledku fakultě