zpět na přehled fakult

SPU v Nitre, F. ekonomiky a manažmentu

Prijímacia skúška môže byť odpustená a na štúdium budú prijatí uchádzači, ktorí dosiahnu v teste Všeobecných študijných predpokladov (VŠP) alebo jeho českej verzie v teste Obecných studijních předpokladů (OSP) percentil 50 a viac.

Programy Uznávané
termíny
Předměty

všetky bc. obory

všechny termíny

Všeobecné študijné predpoklady
nebo Obecné studijní předpoklady

Nejbližší termín zkoušek

22. 5. 2021
OSP

22. 5. 2021
VŠP

 

Webové stránky fakulty

Přejít na stránky fakulty

Předání výsledku fakultě