zpět na přehled fakult

SPU v Nitre, F. ekonomiky a manažmentu

Prijímacia skúška bude odpustená všetkým uchádzačom a na štúdium budú podmienečne prijatí všetci uchádzači, ktorí si podajú prihlášku (bez prijímacej skúšky a bez osobného pohovoru).

Obory, programy Uznávané
termíny
Předměty

všetky bc. obory

7. 12. 2019

8. 2. 2020

7. 3. 2020

13. 6. 2020

27. 6. 2020

Všeobecné študijné predpoklady
nebo Obecné studijní předpoklady

Webové stránky fakulty

Přejít na stránky fakulty

Předání výsledku fakultě