zpět na přehled fakult

UMB v Banskej Bystrici, Ekonomická fakulta

VŠETCI uchádzači o denné a externé štúdium budú v tomto akademickom roku mimoriadne na štúdium prijatí BEZ VYKONANIA PRIJÍMACEJ SKÚŠKY.

Obory, programy Uznávané
termíny
Předměty

všetky bc. obory

7. 12. 2019

8. 2. 2020

7. 3. 2020

13. 6. 2020

27. 6. 2020

Všeobecné študijné predpoklady
nebo Obecné studijní předpoklady

Webové stránky fakulty

Přejít na stránky fakulty

Předání výsledku fakultě