zpět na přehled fakult

UMB v Banskej Bystrici, F. politických vied a medzinárodných vzťahov

Na štúdium bude prijatý bez prijímacích skúšok uchádzač, ktorý dosiahne v teste Všeobecných študijných predpokladov (VŠP), alebo v jeho českej verzii Obecné studijní předpoklady (OSP) celkový percentil rovnaký, alebo vyšší ako 50.

Programy Uznávané
termíny
Předměty

všetky bc.

11. 12. 2021

4. 2. 2022

5. 3. 2022

2. 4. 2022

30. 4. 2022

21. 5. 2022

Všeobecné študijné predpoklady
nebo Obecné studijní předpoklady

Nejbližší termín zkoušek

11. 12. 2021
OSP

11. 12. 2021
VŠP

 

Webové stránky fakulty

Přejít na stránky fakulty

Předání výsledku fakultě