zpět na přehled fakult

UMB v Banskej Bystrici, F. politických vied a medzinárodných vzťahov

Na štúdium budete prijatí bez prijímacích skúšok administratívnym spôsobom, ak dosiahnete v ktoromkoľvek termíne v školskom roku 2020/2021 v teste Všeobecných študijných predpokladov (VŠP) alebo v jeho českej verzii Obecné studijní předpoklady (OSP) celkový percentil 50 (vrátane), alebo vyšší. 

Programy Uznávané
termíny
Předměty

všetky bc.

všechny termíny

Všeobecné študijné predpoklady
nebo Obecné studijní předpoklady

Nejbližší termín zkoušek

6. 2. 2021
OSP

6. 2. 2021
VŠP

 

Webové stránky fakulty

Přejít na stránky fakulty

Předání výsledku fakultě