zpět na přehled fakult

MU v Brně, Fakulta informatiky

Pokud se přihlásíte k testu Obecných studijních předpokladů (OSP) nebo jeho slovenské verzi testu
Všeobecných študijných predpokladov (VŠP) a dosáhnete percentil minimálně 80 anebo k testu z Matematiky (MAT) a dosáhnete percentil minimálně 60, může vám být prominuta přijímací zkouška.

Vyplněnou žádost o prominutí přijímací zkoušky je potřeba vložit do e-přihlášky nejpozději do 29. 2. 2020. Fakulta si výsledek vašeho testu zjistí sama, pokud k tomu udělíte souhlas. Akceptuje výsledky zpřístupněné do 17. 4. 2020.

Obory, programy Uznávané
termíny
Předměty

všechny bakalářské

7. 12. 2019

8. 2. 2020

7. 3. 2020

1. 5. 2020

23. 5. 2020

Obecné studijní předpoklady
nebo Všeobecné študijné predpoklady

Matematika

Nejbližší termín zkoušek

1. 5. 2020
OSP

1. 5. 2020
VŠP

1. 5. 2020
MA

 

Webové stránky fakulty

Přejít na stránky fakulty

Předání výsledku fakultě