zpět na přehled fakult

EU v Bratislave, Národohospodárska fakulta

Všetci prihlásení uchádzači budú prijatí podmienečne bez prijímacej skúšky.

Obory, programy Uznávané
termíny
Předměty

Financie, bankovníctvo a investovanie

Národné hospodárstvo

Ľudské zdroje a sociálny manažment

Poisťovníctvo

Verejná správa a regionálny rozvoj

Ekonomická teória a ekonomická žurnalistika

7. 12. 2019

8. 2. 2020

7. 3. 2020

13. 6. 2020

27. 6. 2020

Všeobecné študijné predpoklady
nebo Obecné studijní předpoklady

Anglický jazyk
nebo Německý jazyk
nebo Španělský jazyk

Webové stránky fakulty

Přejít na stránky fakulty

Předání výsledku fakultě