zpět na přehled fakult

EU v Bratislave, Podnikovohospodárska f., Košice

Všetci prihlásení uchádzači budú prijatí podmienečne bez prijímacej skúšky.

Obory, programy Uznávané
termíny
Předměty

Ekonomika a manažment podniku

Obchodné podnikanie

7. 12. 2019

8. 2. 2020

7. 3. 2020

13. 6. 2020

27. 6. 2020

Všeobecné študijné predpoklady
nebo Obecné studijní předpoklady

Anglický jazyk
nebo Německý jazyk
nebo Španělský jazyk

Webové stránky fakulty

Přejít na stránky fakulty

Předání výsledku fakultě