zpět na přehled fakult

SPU v Nitre, F. európskych štúdií a regionálneho rozvoja

Alternatívou, ktorá nahrádza výsledok maturitnej skúšky, je absolvovanie nepovinného testu SCIO „Všeobecné študijné predpoklady“ (resp. Obecné študijné predpoklady), s dosiahnutým výsledkom percentil viac ako 50 (vrátane), za podmienky, že uchádzač o štúdium úspešne absolvoval maturitnú skúšku (percentil 50 a viac = 40 bodov).

Obory, programy Uznávané
termíny
Předměty

všetky bakalárske

7. 12. 2019

8. 2. 2020

7. 3. 2020

1. 5. 2020

23. 5. 2020

Všeobecné študijné predpoklady
nebo Obecné studijní předpoklady

Nejbližší termín zkoušek

1. 5. 2020
OSP

1. 5. 2020
VŠP

 

Webové stránky fakulty

Přejít na stránky fakulty

Předání výsledku fakultě