zpět na přehled fakult

MU v Brně, Ekonomicko-správní fakulta

Bez přijímací zkoušky budou přijati uchazeči, kteří do 8. 4. 2022 originálem certifikátu písemně spolu se žádostí doloží, že v rozmezí od 1. 12. 2021 do 14. 3. 2022 absolvovali test Obecných studijních předpokladů (OSP) nebo test Všeobecných študijných predpokladov (VŠP).

Pro přijetí musí uchazeči získat percentil 70 nebo 80 (podle programu) v každém z testovaných oddílů.

Programy Uznávané
termíny
Předměty

Ekonomie

Hospodářská politika

Veřejná ekonomika a správa

Regionální rozvoj a cestovní ruch

Finance

Podniková ekonomika a management

Podniková informatika

Finance a právo

11. 12. 2021

4. 2. 2022

5. 3. 2022

Obecné studijní předpoklady
nebo Všeobecné študijné predpoklady

Nejbližší termín zkoušek

11. 12. 2021
OSP

11. 12. 2021
VŠP

 

Webové stránky fakulty

Přejít na stránky fakulty

Předání výsledku fakultě