zpět na přehled fakult

SU v Opavě, Fakulta veřejných politik

Pokud se hlásíte do studijních programů Sociální patologie a prevence, Speciální pedagogika, Dentální hygiena a Edukační péče o seniory, musíte se zúčastnit testu Obecných studijních předpokladů. 

V případě, ze se hlásíte do studijního programu Všeobecná sestra, máte možnost písemně požádat o prominutí přijímací zkoušky a originálem certifikátu doložit, že jste se zúčastnili testu OSP s výsledným minimálním percentilem 30. 

Programy Uznávané
termíny
Předměty

Sociální patologie a prevence, Edukační péče o seniory, Speciální pedagogika, Dentální hygiena

všechny termíny

Obecné studijní předpoklady

Všeobecná sestra

12. 12. 2020

6. 2. 2021

6. 3. 2021

28. 3. 2021

Obecné studijní předpoklady

Nejbližší termín zkoušek

6. 2. 2021
OSP

 

Webové stránky fakulty

Přejít na stránky fakulty

Předání výsledku fakultě