zpět na přehled fakult

SU v Opavě, Fakulta veřejných politik

Pokud se hlásíte do bakalářského studijního programu Sociální patologie a prevence, musíte se zúčastnit testu Obecných studijních předpokladů. Test je třeba absolvovat v termínu od 7. prosice 2019 do 1. května 2020.

V případě, ze se hlásíte do studijního programu Veřejná správa a sociální politika nebo programu Všeobecná sestra, máte možnost písemně požádat o prominutí přijímací zkoušky a originálem certifikátu doložit, že jste se v rozmezí od 7. 12. 2019 do 4. 4. 2020 zúčastnili testu OSP s výsledným minimálním percentilem 30. 

Obory, programy Uznávané
termíny
Předměty

Sociální patologie a prevence

7. 12. 2019

8. 2. 2020

7. 3. 2020

4. 4. 2020

1. 5. 2020

Obecné studijní předpoklady

Veřejná správa a sociální politika

Všeobecná sestra

7. 12. 2019

8. 2. 2020

7. 3. 2020

4. 4. 2020

Obecné studijní předpoklady

Nejbližší termín zkoušek

7. 3. 2020
OSP

 

Webové stránky fakulty

Přejít na stránky fakulty

Předání výsledku fakultě