zpět na přehled fakult

UP v Olomouci, Právnická fakulta

Pokud se hlásíte do magisterského programu Právo nebo bakalářského programu Právo ve veřejné správě, je třeba si napsat test Obecných studijních předpokladů (OSP) a test Základů společenských věd (ZSV). Výsledek se počítá jako součet celkových percentilů v obou testech, oba testy mají stejnou váhu. Dílčí oddíly obou testů však mají různé váhy. Více informací najdete na webových stránkách www.pf.upol.cz nebo na webu www.scio.cz. Jestli si podáváte přihlášku na obor Evropská studia se zaměřením na evropské právo (navazující magisterský program), musíte absolvovat test ZSV pro navazující magisterské studium evropských studií.

V případě, že si podáte přihlášku na obor Evropská studia, máte možnost absolvovat test (ZSV ES) v termínu 13. 6. nebo 27. 6. zdarma (na základě poskytnutého poukazu na zkoušku). Pokud si podáte přihlášku do programů Právo nebo Právo ve veřejné správě, budou vám tyto poukazy vystaveny na NSZ (OSP+ZSV) konající se v termínu 27. 6. 2020. Poukazy si vyzvednete tady.

Termín NSZ 11. 7. nebude fakulta akceptovat, poslední letošní uznávaný termín je 27. 6. 2020

Obory, programy Uznávané
termíny
Předměty

Evropská studia se zaměřením na evropské právo (navazující Mgr.)

13. 6. 2020

27. 6. 2020

ZSV pro Evropská studia

Právo (Mgr.)

všechny termíny

Obecné studijní předpoklady
váhy oddílů
verbální 0,7
analytický 0,3

Základy společenských věd
váhy oddílů
člověk a společnost 0,2
stát a právo 0,5
hospodářství a svět 0,3

Právo ve veřejné správě (bc.)

všechny termíny

Obecné studijní předpoklady (váha předmětu 1)
váhy oddílů
verbální 0,7
analytický 0,3

Základy společenských věd (váha předmětu 1)
váhy oddílů
člověk a společnost 0,2
stát a právo 0,5
hospodářství a svět 0,3

Webové stránky fakulty

Přejít na stránky fakulty

Předání výsledku fakultě