zpět na přehled fakult

UP v Olomouci, Právnická fakulta

Pokud se hlásíte do magisterského programu Právo nebo bakalářského programu Právo ve veřejné správě, je třeba si napsat test Obecných studijních předpokladů (OSP) a test Základů společenských věd (ZSV). Výsledek se počítá jako součet celkových percentilů v obou testech, oba testy mají stejnou váhu. Dílčí oddíly obou testů však mají různé váhy. Více informací najdete na webových stránkách www.pf.upol.cz nebo na webu www.scio.cz. Jestli si podáváte přihlášku na obor Evropská studia se zaměřením na evropské právo (navazující magisterský program), musíte absolvovat test ZSV pro Evropská studia (ZSV ES).

V případě, že si podáte přihlášku na obor Evropská studia, máte možnost absolvovat test (ZSV ES) v termínu 22. 5. 2021 zdarma (na základě poskytnutého poukazu na zkoušku). Pokud si podáte přihlášku do programů Právo nebo Právo ve veřejné správě, budou vám tyto poukazy vystaveny rovněž na NSZ (OSP+ZSV) konající se v termínu 22. 5. 2021. Poukazy si vyzvednete tady.

Programy Uznávané
termíny
Předměty

Evropská studia se zaměřením na evropské právo (navazující Mgr.)

17. 4. 2021

22. 5. 2021

ZSV pro Evropská studia

Právo (Mgr.)

všechny termíny

Obecné studijní předpoklady
váhy oddílů
verbální 0,7
analytický 0,3

Základy společenských věd
váhy oddílů
člověk a společnost 0,2
stát a právo 0,5
hospodářství a svět 0,3

Právo ve veřejné správě (bc.)

všechny termíny

Obecné studijní předpoklady (váha předmětu 1)
váhy oddílů
verbální 0,7
analytický 0,3

Základy společenských věd (váha předmětu 1)
váhy oddílů
člověk a společnost 0,2
stát a právo 0,5
hospodářství a svět 0,3

Nejbližší termín zkoušek

22. 5. 2021
OSP

22. 5. 2021
ZSV

22. 5. 2021
ZSV ES

 

Webové stránky fakulty

Přejít na stránky fakulty

Předání výsledku fakultě