zpět na přehled fakult

UP v Olomouci, Fakulta tělesné kultury

Pokud se hlásíte do bakalářského studijního programu Tělesná výchova a sport, napíšete si test Obecných studijních předpokladů (OSP) případně jeho slovenskou variantu test Všeobecných študijných predpokladov (VŠP). Fakulta vám poskytuje poukaz na test OSP nebo test VŠP zdarma. 

Vzhledem k tomu, že fakulta nemůže ve svém přijímacím řízení uznat posunuté termíny Národních srovnávacích zkoušek, proběhne  testování uchazečů zdarma ve speciálním on-line režimu pouze pro tuto fakultu 8. 5. 2020 v 10.00 hodin (tento test slouží čistě pro přijímací řízení na Fakultě tělesné kultury a nemůže být využit v příjímacím řízení na jiné fakulty). Pokud jste si na fakultu řádně podali přihlášku, obdržíte veškeré potřebné informace včas e-mailem.

V letošním roce tak můžete uplatnit výsledek z prvních tří termínů NSZ, mimořádného termínu 8.5., navíc fakulta mimořádně uzná i výsledky NSZ z minulého akademického roku (prosinec 2018 – srpen 2019).

Obory, programy Uznávané
termíny
Předměty

Aplikované pohybové aktivity - speciálně pedagogický základ

Tělesná výchova se zaměřením na vzdělávání a speciální pedagogiku

Tělesná výchova se zaměřením na vzdělávání a ochranu obyvatelstva

Rekreologie se zaměřením na pedagogiku sportu

Tělesná výchova pro vzdělávání

Tělesná výchova a sport pro vzdělávání se specializacemi

Trenérství a sport - pedagogika volného času

7. 12. 2019

8. 2. 2020

7. 3. 2020

Obecné studijní předpoklady
nebo Všeobecné študijné predpoklady

Webové stránky fakulty

Přejít na stránky fakulty

Předání výsledku fakultě