zpět na přehled fakult

UP v Olomouci, Fakulta tělesné kultury

Pokud se hlásíte do bakalářského studijního programu Tělesná výchova a sport, napíšete si test Obecných studijních předpokladů (OSP) případně jeho slovenskou variantu test Všeobecných študijných predpokladov (VŠP).
Fakulta vám poskytuje poukaz na test OSP nebo test VŠP v termínu 1. 5. 2020 zdarma. Poukazy si můžete vyzvednout tady.
Přijímací řízení na fakultu dále obsahuje různé části, vždy podle zvoleného studijního oboru (talentovou a ústní část), podrobné intormace najdete na webových stránkách fakulty.

V letošním roce fakulta mimořádně uzná i výsledky NSZ z minulého akademického roku (prosinec 2018 – srpen 2019).

Obory, programy Uznávané
termíny
Předměty

Aplikované pohybové aktivity - speciálně pedagogický základ

Tělesná výchova se zaměřením na vzdělávání a speciální pedagogiku

Tělesná výchova se zaměřením na vzdělávání a ochranu obyvatelstva

Rekreologie se zaměřením na pedagogiku sportu

Tělesná výchova pro vzdělávání

Tělesná výchova a sport pro vzdělávání se specializacemi

Trenérství a sport - pedagogika volného času

7. 12. 2019

8. 2. 2020

7. 3. 2020

1. 5. 2020

Obecné studijní předpoklady
nebo Všeobecné študijné predpoklady

Nejbližší termín zkoušek

1. 5. 2020
OSP

1. 5. 2020
VŠP

 

Webové stránky fakulty

Přejít na stránky fakulty

Předání výsledku fakultě