zpět na přehled fakult

VETUNI v Brně, F. veterinární hygieny a ekologie

Pro přijetí na fakultu je třeba splnit následující kritéria:

Magisterský studijní program VETERINÁRNÍ HYGIENA A EKOLOGIE v prezenční formě studia • Je třeba absolvovat kompletní test z Přírodních věd (Biologie+Chemie). Bez absolvování tohoto testu můžete být přijati na základě prospěchu ze střední školy nebo pokud absolvujete test Obecných studijních předpokladů (nebo jeho slovenskou verzi test Všeobecných študijných predpokladov) a získáte percentil 75 a více.

Bakalářský studijní program BEZPEČNOST A KVALITA POTRAVIN v prezenční formě studia • Je třeba absolvovat test z Biologie. Bez absolvování tohoto testu můžete být přijati na základě prospěchu ze střední školy nebo pokud absolvujete test Obecných studijních předpokladů (nebo jeho slovenskou verzi test Všeobecných študijných predpokladov) a získáte percentil 70 a více.

Bakalářský studijní program OCHRANA ZVÍŘAT A WELFARE v prezenční formě studia • Je třeba absolvovat test z Biologie. Bez absolvování tohoto testu můžete být přijati na základě prospěchu ze střední školy nebo pokud absolvujete test Obecných studijních předpokladů (nebo jeho slovenskou verzi test Všeobecných študijných predpokladov) a získáte percentil 70 a více.

Bakalářský studijní program ZDRAVOTNÍ NEZÁVADNOST A KVALITA POTRAVIN V GASTRONOMII v prezenční formě studia • Je třeba absolvovat test z Biologie. Bez absolvování tohoto testu můžete být přijati na základě prospěchu ze střední školy nebo pokud absolvujete test Obecných studijních předpokladů (nebo jeho slovenskou verzi test Všeobecných študijných predpokladov) a získáte percentil 70 a více.

Bližší informace najdete na stránkách fakulty.

Fakulta vám poskytuje slevu pro vykonání zkoušek. Uchazeč o studium magisterského studijního programu má možnost absolvovat test Přírodních věd (Biologie + Chemie) za zvýhodněnou cenu 390 Kč (pro využití slevy je třeba test Biologie i Chemie absolvovat v tomtéž termínu Národních srovnávacích zkoušek). Uchazeč o studium bakalářského studijního programu má možnost absolvovat test Biologie nebo test OSP/VŠP za zvýhodněnou cenu 390 Kč. Poukaz si můžete vyzvednout tady.

Programy Uznávané
termíny
Předměty

Bezpečnost a kvalita potravin (bc.)

všechny termíny

Obecné studijní předpoklady
nebo Všeobecné študijné predpoklady

Biologie

Ochrana zvířat a welfare (bc.)

všechny termíny

Obecné studijní předpoklady
nebo Všeobecné študijné predpoklady

Biologie

Veterinární hygiena a ekologie (Mgr.)

všechny termíny

Obecné studijní předpoklady
nebo Všeobecné študijné predpoklady

Biologie

Chemie

Zdravotní nezávadnost a kvalita potravin v gastronomii (bc.)

všechny termíny

Obecné studijní předpoklady
nebo Všeobecné študijné predpoklady

Biologie

Webové stránky fakulty

Přejít na stránky fakulty

Předání výsledku fakultě