zpět na přehled fakult

UHK v Hradci Králové, F. informatiky a managementu

Pokud uchazeč složí zkoušku Matematika s percentilem 80 a více, může mu být prominuta přijímací zkouška. 

O prominutí zkoušky je třeba písemně požádat a žádost na fakultu doručit nejpozději 31. 5. 2020.

Informace o uznávaných termínech na fakultě ověřujeme.

Obory, programy Uznávané
termíny
Předměty

Informační management

Aplikovaná informatika

7. 12. 2019

8. 2. 2020

7. 3. 2020

Matematika

Webové stránky fakulty

Přejít na stránky fakulty

Předání výsledku fakultě