zpět na přehled fakult

ČVUT v Praze, Fakulta stavební

Uchazečům - cizincům, kteří mají trvalé bydliště mimo ČR může být prominuta přijímací zkouška, pokud složí test z Matematiky. Je třeba získat percentil 65 a vyšší.

Programy Uznávané
termíny
Předměty

bc. obory

6. 2. 2021

6. 3. 2021

28. 3. 2021

17. 4. 2021

Matematika

Webové stránky fakulty

Přejít na stránky fakulty

Předání výsledku fakultě