zpět na přehled fakult

ČVUT v Praze, Fakulta architektury

Jednou z podmínek pro přijetí ke studiu je absolvování testu Obecných studijních předpokladů (OSP) nebo jeho slovenské verze testu Všeobecných študijných predpokladov (VŠP). V rámci 2. kola přijímacího řízení akceptuje fakulta termíny 12. 12. 2020, 6. 2. 2021, 6. 3. 2021 a 22. 5. 2021. Jiné termíny nebude fakulta uznávat.

Bližší informace najdete na webových stránkách Fakulty architektury ČVUT.

Programy Uznávané
termíny
Předměty

Architektura a urbanismus

Krajinářská architektura

Design

12. 12. 2020

6. 2. 2021

6. 3. 2021

22. 5. 2021

Obecné studijní předpoklady
nebo Všeobecné študijné predpoklady

Webové stránky fakulty

Přejít na stránky fakulty

Předání výsledku fakultě