zpět na přehled fakult

TU v Liberci, Ekonomická fakulta

Bez přijímací zkoušky do všech bakalářských studijních oborů budou přijati uchazeči, kteří v rámci Národních srovnávacích zkoušek (NSZ) dosáhli v testu Obecných studijních předpokladů percentil 50 a více a současně v testu z Anglického jazyka percentil 50 a více. 

Obory, programy Uznávané
termíny
Předměty

bc. obory

všechny termíny

Obecné studijní předpoklady

Anglický jazyk

Webové stránky fakulty

Přejít na stránky fakulty

Předání výsledku fakultě