zpět na přehled fakult

TU v Liberci, F. přírodovědně-humanitní a pedagogická

Do vybraných studijních programů budete při dosažení percentilu alespoň 55 v testu Obecných studijních předpokladů (OSP) přijati automaticky.

Bližší informace najdete na webových stránkách fakulty.

Obory, programy Uznávané
termíny
Předměty

vybrané bc. obory

7. 12. 2019

8. 2. 2020

7. 3. 2020

13. 6. 2020

30. 5. 2020

Obecné studijní předpoklady
nebo Všeobecné študijné predpoklady

Webové stránky fakulty

Přejít na stránky fakulty

Předání výsledku fakultě