zpět na přehled fakult

UPa v Pardubicích, Fakulta ekonomicko-správní

Uchazeči o studium, kteří vykonají test Obecných studijních předpokladů (OSP) nebo test z Matematiky (MAT), získají v rámci přijímacího řízení bonifikaci. Ti uchazeči, kteří dosáhnou v testu OSP nebo MAT percentil 50 a lepší, budou přijati ke studiu na FES. Podrobněji o podmínkách přijímacího řízení na FES zde.

Programy Uznávané
termíny
Předměty

všechny bc.

všechny termíny

Obecné studijní předpoklady

Matematika

Nejbližší termín zkoušek

22. 5. 2021
OSP

 

Webové stránky fakulty

Přejít na stránky fakulty

Předání výsledku fakultě