zpět na přehled fakult

UK v Praze, Fakulta sociálních věd

Do vybraných oborů je povinnou součástí přijímacího řízení absolvování testu Obecných studijních předpokladů (OSP).

V případě programu Komunikační studia je třeba vykonat test OSP a test Anglického jazyka (AJ).

Pro obor Ekonomie a finance si musíte napsat test OSP a Matematika (v případě, že dosáhnete v testu Matematika percentil 90 a více, nemusíte už psát test OSP).

Fakulta akceptuje i výsledky Národních srovnávacích zkoušek z předchozího akademického roku.

Programy Uznávané
termíny
Předměty

obor Ekonomie a finance

12. 12. 2020

6. 2. 2021

6. 3. 2021

28. 3. 2021

17. 4. 2021

Obecné studijní předpoklady (váha předmětu 0,4)

Matematika (váha předmětu 0,6)

program Komunikační studia se specializacemi Žurnalistika, Mediální studia a Marketingová komunikace a PR

12. 12. 2020

6. 2. 2021

6. 3. 2021

28. 3. 2021

17. 4. 2021

Obecné studijní předpoklady (váha předmětu 0,7)

Anglický jazyk (váha předmětu 0,3)

program Politologie a mezinárodní vztahy

program Politologie a veřejná politika

program Teritoriální studia

distanční program Teritoriální studia se specializacemi Soudobé dějiny a Teritoriální studia

program Česko-německá studia

program Sociologie a sociální politika

program Sociologie se specializacemi Studia současných společností a Sociální antropologie

12. 12. 2020

6. 2. 2021

6. 3. 2021

28. 3. 2021

17. 4. 2021

Obecné studijní předpoklady

Webové stránky fakulty

Přejít na stránky fakulty

Předání výsledku fakultě