zpět na přehled fakult

UPa v Pardubicích, Dopravní fakulta Jana Pernera

Na fakultu můžete být přijati bez přijímacích zkoušek,na základě výsledků středoškolského studia.

Webové stránky fakulty

Přejít na stránky fakulty

Předání výsledku fakultě