zpět na přehled fakult

UPa v Pardubicích, Dopravní fakulta Jana Pernera

V případě, že absolvujete test Matematiky nebo Obecných studijních předpokladů, získáte bonifikaci v rámci přijímacího řízení.

Podrobnější informace najdete na webových stránkách fakulty.

Programy Uznávané
termíny
Předměty

bc. programy

11. 12. 2021

4. 2. 2022

5. 3. 2022

2. 4. 2022

30. 4. 2022

21. 5. 2022

Obecné studijní předpoklady

Matematika

Nejbližší termín zkoušek

11. 12. 2021
OSP

4. 2. 2022
MA

 

Webové stránky fakulty

Přejít na stránky fakulty

Předání výsledku fakultě