zpět na přehled fakult

UPa v Pardubicích, Dopravní fakulta Jana Pernera

Pokud se zúčastníte Národních srovnávacích zkoušek (test Obecných studijních předpokladů a/nebo Matematiky), získáte bonifikaci v přijímacím řízení.

Obory, programy Uznávané
termíny
Předměty

bc. obory

7. 12. 2019

8. 2. 2020

7. 3. 2020

1. 5. 2020

Obecné studijní předpoklady

Matematika

Nejbližší termín zkoušek

1. 5. 2020
OSP

1. 5. 2020
MA

 

Webové stránky fakulty

Přejít na stránky fakulty

Předání výsledku fakultě