zpět na přehled fakult

VUT v Brně, Fakulta strojního inženýrství

Pokud se hlásíte do bakalářského studijního programu a získáte v testu MAT percentil 50 a více, nemusíte dělat přijímačky. O prominutí přijímací zkoušky musíte fakultu včas písemně požádat.

Více informací na webových stránkách fakulty.

Programy Uznávané
termíny
Předměty

všechny bakalářské

4. 2. 2022

5. 3. 2022

2. 4. 2022

30. 4. 2022

Matematika

Nejbližší termín zkoušek

4. 2. 2022
MA

 

Webové stránky fakulty

Přejít na stránky fakulty

Předání výsledku fakultě