zpět na přehled fakult

VUT v Brně, Fakulta architektury

Jednou z podmínek pro přijetí ke studiu je absolvování testu Obecné studijní předpoklady (OSP) nebo jeho slovenské verze testu Všeobecné študijné predpoklady (VŠP) a dále testu Základy společenských věd.

Bližší informace najdete na webových stránkách Fakulty architektury VUT v Brně.

Programy Uznávané
termíny
Předměty

Architektura

12. 12. 2020

6. 2. 2021

6. 3. 2021

Obecné studijní předpoklady
nebo Všeobecné študijné predpoklady

Základy společenských věd

Webové stránky fakulty

Přejít na stránky fakulty

Předání výsledku fakultě