Den zkoušky

Informace se vztahují k průběhu online zkoušky v roce 2020/21. V nadcházejícím roce využijeme vlastní proctoringový systém s odlišným průběhem a technickými požadavky. 

 

 

Nainstalovali jste si Proctortrack a dokončili zkušební test? K regulérnímu složení zkoušky pod dohledem videa je nutné dodržovat specifická pravidla a požadavky.

Před samotným dnem zkoušky je proto nutné, abyste se seznámili s následujícími pokyny. 

Jak zkouška proběhne: video průvodce 

 


Pravidla on-line zkoušky

Abychom mohli vám i školám zajistit nezpochybnitelnost výsledku a srovnatelnost s prezenční formou, platí při zkoušce tyto pravidla. Scio si vyhrazuje právo vyhodnotit jakoukoliv zkoušku, během které se objeví porušení podmínek, jako neplatnou. 
 

Sken totožnosti

 • Fotografie vašeho obličeje musí být zřetelná a údaje na průkazu totožnosti jednoznačně čitelné.
 • Můžete použít občanský průkaz, řidičský průkaz, cestovní pas.

Sken místnosti

 • Skenujte místnost pomalu (minimálně 30 vteřin) – ať je vidět, že na pracovním stole nebo v bezprostředním dosahu nejsou žádné nepovolené předměty.
 • Váš stůl či pracovní plocha musí být zcela prázdná. Na stole můžete mít pouze doklad totožnosti a nápoj. U vybraných zkoušek (OSP, VŠP, MAT a CHE) tužku a prázdný papír.
 • Pokud máte papír pro poznámky, musí být v rámci skenu místnosti ukázán z obou stran.
 • Na stole ani nikde v bezprostřední blízkosti se nesmí nacházet kalkulačka, mobil, tablet, chytré hodinky, knihy, tabulky, poznámky, výpisky, studijní materiály. V případě podezření na nepovolený předmět může být zkouška vyhodnocena jako neplatná.
 • Pokud se nejedná o zkoušku z cizího jazyka, nesmíte mít na stole ani sluchátka. V individuálních případech může být povoleno využití mikrofonu, který je součástí sluchátek; v takovém případě nás předem kontaktujte!
 • Je potřeba jednoznačně ukázat, že jste v místnosti sami. Je proto nutné otočit se s webkamerou kolem dokola vaší místnosti (360stupňový pohled). Pokud to není možné (např. kamera integrovaná v monitoru počítače), použijte zrcátko.
 • Sken místnosti musí být kompletní a zřetelný, včetně prostoru pod stolem a nahlédnutí za všechny potenciální překážky (monitor počítače, paraván…).
 • Po dokončení skenu místnosti na kameru ukážete, že nemáte nasazená sluchátka (natočíte hlavu na obě strany). 
 • V místnosti nesmí být žádné další předměty, které by vám s řešením zkoušky mohly pomoci (např. politická mapa visící nad vaším stolem může pomoci s řešením testu ze ZSV). 
 • Pokud máte na stole více periferních zařízení připojených k vašemu počítači (např. webkameru, mikrofon, reproduktory, ovládání hlasitosti, dokovací stanici), pečlivě je natočte, aby bylo jednoznačně možné určit, že se nejedná o některý ze zakázaných předmětů.
 • Kameru je třeba orientovat tak, aby spolu s vámi zabírala pokud možno i vstup do místnosti. Pokud to není možné, ujistěte se, že jsou všechny vstupy do místnosti natočeny.
 • Doporučujeme netrávit skenem místnosti více než 2 minuty. Pořízený sken si v aplikaci můžete přehrát, zkontrolovat a případně natočit znovu. Sken místnosti má maximální limit 4 minuty, poté dojde k jeho automatickému ukončení.

Průběh zkoušky

 • Je zakázáno vést jakoukoliv komunikaci s další osobou, jakýmkoliv způsobem.
 • V místnosti se nesmí vyskytovat žádná další osoba.
 • V místnosti se neozývají žádné elektronické zvuky, které by mohly indikovat přítomnost dalšího spuštěného elektronického zařízení.
 • Je zakázáno otevírat jakákoliv další okna prohlížeče, či aplikace. Jejich spuštění je v průběhu celé zkoušky detekováno.
 • Je zakázáno používat další myš, klávesnici či jiné periferní zařízení, je zakázáno používat více aktivních monitorů a přenášet obraz.
 • Je zakázáno opustit zorné pole webové kamery a opouštět místnost po skenu místnosti (ani mezi jednotlivými oddíly testu).
 • Účastník je povinen být plně viditelný v záběru kamery. Minimálně od hlavy po hrudník. 
 • Sluchátka je v průběhu zkoušky povoleno používat pouze u testů z cizích jazyků a pouze v době poslechu nahrávky v poslechovém oddílu. 
 • Opustit místnost nebo použít telefon můžete jen za účelem kontaktování technické a zákaznické podpory. Tyto situace budou přezkoumány.

V průběhu celé zkoušky můžete mít v místnosti připraven mobilní telefon pro případ potřeby kontaktu se zákaznickou podporou. Telefon musí ovšem mít vypnutý zvuk i vibrace a musí být umístěn zcela mimo dosah zkoušeného.


Jak zkouška proběhne: popis krok za krokem

S vašimi přihlašovacími údaji, které najdete v pozvánce, se přihlásíte na stránkách Proctotrack. Přihlaste se s předstihem před samotným začátkem zkoušky. Do testu lze vždy vstoupit až v oficiálním čase začátku zkoušky. Aplikace vás provede následujícími kroky. 

Z důvodu instalace nejnovějších aktualizací doporučujeme před každým termínem NSZ stáhnout Proctortrack znovu. 

 

Pokyny ke zkoušce

Ještě před zahájením testu zobrazí aplikace přesné instrukce co je a není dovoleno.
Pokyny se mohou lišit v závislosti na zvoleném předmětu zkoušky. 

 

Provedení skenu celé místnosti

Budete vyzváni, abyste provedli kamerou „skenování pokoje“ s 360stupňovým pohledem na celou místnost, ve které zkoušku absolvujete. Naskenujete také oblasti nad i pod stolem. Ujistěte se, že pohybujete kamerou nebo notebookem pomalu a zachycujete celou plochu svého stolu a místnosti.

Skenování můžete provést posouváním webové kamery nebo notebooku kolem sebe nebo přidržením zrcadla před webovou kamerou, abyste zajistili, že zachytíte místnost a oblast nad a pod stolem. Sken místnosti má maximální limit 4 minuty! Pokud budete skenovat déle, dojde k automatickému ukončení.

 

Test

Proběhne test... 

 

Ukončení video dohledu

Poté, co ukončíte test, můžete ukončit i program na Proctortrack výběrem KONEC v pravém horním rohu obrazovky:

 

 

Pak vyberte Ano, dokončil/a a odevzdal/a jsem test. KONEC:

 

Data relace budou automaticky nahrána na servery Proctortrack:

 

Testovací relace je tím dokončena! Zvolte OPUSTIT APLIKACI pro použití Proctortracku u ​​pozdějších testů. Nebo zvolte ODINSTALOVAT pro odstranění Proctortracku z vašeho počítače. 

 

Pokud se váš počítač odpojí od internetu, video dohled pokračuje offline bez ohledu na připojení k síti. Je možné, že se díky tomu nepodaří odeslat data s nahrávkou sledování. Až se počítač vrátí do režimu online, nahrávání bude pokračovat automaticky. K úspěšnému vyhodnocení zkoušky je třeba abyste ohlídali, že jsou data z video dohledu v pořádku nahrána na server - jak je popsáno výše.